График (Bulgaria Mall)

Изчистете филтрите »
« Март »
« 20.3.2023 г. до 26.3.2023 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08:00
45 мин.

BOOTY

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

   
09:00
45 мин.

Tabata

Studio 1

 
45 мин.

Tabata

Studio 1

 
45 мин.

Tabata

Studio 1

   
10:00          
45 мин.

BOOTY

Studio 1

 
11:00          
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

12:00
50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

13:00
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

Stretching

Studio 1

14:00            
50 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

15:30            
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

17:00          
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

17:15
45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

40 мин.

Stretching

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

40 мин.

Stretching

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

   
18:00
50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

40 мин.

Stretching

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

18:30  
60 мин.

Functional training

Functional zone

 
60 мин.

Functional training

Functional zone

     
19:00
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

 
50 мин.

Stretching

Studio 1

20:00
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

30 мин.

BOOTY

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

30 мин.

BOOTY

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

   
20:30  
50 мин.

Folklore dances - Intermediate

Functional zone

 
50 мин.

Folklore dances - Intermediate

Functional zone

     
21:00
50 мин.

folklore dances - Begginers

Studio 1

 
50 мин.

folklore dances - Begginers

Studio 1

       
← →