График (Bulgaria Mall)

Изчистете филтрите »
« Септември »
« 20 до 26-09-2021 »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
08:00
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

 
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

       
12:00
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

 
50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

 
12:30    
60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

       
13:00  
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

 
30 мин.

LES MILLS CORE 30 ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYBALANCE ®

Studio 1

 
17:00            
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

18:00
50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

 
60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

18:30  
60 мин.

Functional training

Functional zone

 
60 мин.

Functional training

Functional zone

     
19:00
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

60 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

   
20:00
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

50 мин.

Народни танци-Начално ниво

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

50 мин.

Народни танци-Начално ниво

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

   
21:00
50 мин.

Народни танци-Средно ниво

Studio 1

50 мин.

Народни танци-Напреднали

Studio 1

50 мин.

Народни танци-Средно ниво

Studio 1

50 мин.

Народни танци-Напреднали

Studio 1

     
← →