График (Bulgaria Mall)

За да запазите място за групово занимание, направете резервация онлайн. Правила за резервиране на групово занимание >>

To ensure your group lesson spot, make a reservation online. Group classes reservation rules >>

Изчистете филтрите »
« Май »
« 27.5.2024 г. до 2.6.2024 г. »
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:45-08:30

Studio 1

08:30-09:15

Studio 1

12:00-12:50

Pilates

Studio 1

13:00-13:30

Studio 1

17:10-17:55

Studio 1

18:00-18:50

Pilates

Studio 1

19:00-19:50

Studio 1

20:00-20:30

Studio 1

20:40-21:30

Folklore dances - intermediate group

Studio 1

07:45-08:30

Studio 1

08:30-09:20

Pilates

Studio 1

09:30-10:15

Functional training

Studio 1

12:00-12:55

Yoga Stretching

Studio 1

13:00-13:50

Studio 1

17:15-17:55

Pilates (Power)

Studio 1

18:00-18:50

Studio 1

19:00-19:55

Studio 1

20:00-20:30

Studio 1

20:30-21:20

Folklore dances - Advanced

Studio 1

07:45-08:30

Studio 1

08:30-09:15

Studio 1

09:30-10:20

Studio 1

12:00-12:50

Pilates

Studio 1

13:00-13:55

Studio 1

17:10-17:55

Studio 1

18:00-18:50

Pilates

Studio 1

19:00-19:50

Studio 1

20:00-20:30

Studio 1

20:40-21:30

Folklore dances - intermediate group

Studio 1

07:45-08:30

Studio 1

08:30-09:20

Pilates

Studio 1

09:30-10:15

Functional training

Studio 1

12:00-12:55

Yoga Stretching

Studio 1

13:00-13:50

Studio 1

17:15-17:55

Pilates (Power)

Studio 1

18:00-18:50

Studio 1

19:00-19:55

Studio 1

20:00-20:30

Studio 1

20:30-21:20

Folklore dances - Advanced

Studio 1

07:45-08:30

Studio 1

08:30-09:15

Studio 1

12:00-12:50

Pilates

Studio 1

13:00-13:30

Studio 1

17:10-17:55

Studio 1

18:00-18:50

Pilates

Studio 1

19:00-19:50

Studio 1

20:00-20:30

Studio 1

20:30-21:20

Folklore dances - intermediate group

Studio 1

11:00-11:50

Studio 1

12:00-12:30

Studio 1

13:00-13:50

Pilates

Studio 1

14:00-14:50

Stretching

Studio 1

16:00-16:50

Tabata

Studio 1

17:00-17:50

Studio 1

18:00-18:50

Pilates (Power)

Studio 1

10:00-10:50

Studio 1

11:00-11:50

Yoga

Studio 1

12:00-12:45

Studio 1

13:00-13:50

Pilates (Power)

Studio 1

15:30-16:20

Studio 1

19:00-19:45

Studio 1

← →