График (Bulgaria Mall)

Изчистете филтрите »
« Декември »
« 28.11.2022 г. до 4.12.2022 г. »
Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:00
50 мин.

Ashtanga yoga

Studio 1

50 мин.

Slimming Yoga

Studio 1

50 мин.

Fat Burn Yoga

Studio 1

50 мин.

YOGA ENERGY

Studio 1

50 мин.

Hatha Yoga

Studio 1

   
08:00
45 мин.

BOOTY

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

   
09:00
50 мин.

Yoga Vinyasa

Studio 1

50 мин.

YOGA CORE

Studio 1

50 мин.

Ashtanga yoga

Studio 1

50 мин.

Basic Yoga

Studio 1

50 мин.

SUN-SERIES YOGA

Studio 1

   
10:00          
50 мин.

Slimming Yoga

Studio 1

 
11:00            
50 мин.

Yoga

Studio 1

12:00
50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

Yoga

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

45 мин.

BOOTY

Studio 1

13:00
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

45 мин.

LES MILLS BODYATTACK ®

Studio 1

14:00            
50 мин.

Yoga Flow

Studio 1

15:30            
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

16:00    
50 мин.

Taekwondo Kids

Studio 1

 
50 мин.

Taekwondo Kids

Studio 1

   
17:00
50 мин.

DETOX YOGA

Studio 1

50 мин.

Yoga for Back pain

Studio 1

50 мин.

Yoga Therapy

Studio 1

50 мин.

Yoga Flow

Studio 1

 
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

45 мин.

LES MILLS CORE 45 ®

Studio 1

18:00
50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

50 мин.

Pilates

Studio 1

40 мин.

Stretching

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

18:30  
60 мин.

Functional training

Functional zone

 
60 мин.

Functional training

Functional zone

     
19:00
50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

55 мин.

LES MILLS BODYCOMBAT ®

Studio 1

50 мин.

LES MILLS BODYPUMP ®

Studio 1

 
50 мин.

Stretching

Studio 1

20:00
30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

30 мин.

BOOTY

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

30 мин.

BOOTY

Studio 1

30 мин.

LES MILLS GRIT ®

Studio 1

   
20:30  
50 мин.

Folklore dances - Intermediate

Functional zone

 
50 мин.

Folklore dances - Intermediate

Functional zone

50 мин.

folklore dances - Begginers

Studio 1

   
21:00
50 мин.

folklore dances - Begginers

Studio 1

 
50 мин.

folklore dances - Begginers

Studio 1

       
← →